Jos_Jonkers006

Vertrouwenspersoon voor jouw personeel

Je wilt het beste voor je personeel en doet er alles aan om hen met plezier in veilige omgeving te laten werken. Toch kunnen in iedere organisatie problemen voorkomen. Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, pesten. Een leidinggevende moet een melding over ongewenste omgangsvormen altijd serieus nemen. Maar het kan voor een slachtoffer lastig zijn om over de problemen te praten. Vanuit goed werkgeverschap wil je daarom een extern vertrouwenspersoon kunnen inzetten. Een vertrouwenspersoon kan de drempel om over misstanden te praten verlagen. Onafhankelijk en betrouwbaar.

Wat kunt u van mij verwachten?

Als integere, gecertificeerde vertrouwenspersoon zorg ik voor:

  • Een luisterend oor: opvang en ondersteuning van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen
  • Verkenning of oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • Informeren van het slachtoffer over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • Desgewenst begeleiding van het slachtoffer als deze de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
  • Eventueel doorverwijzing naar andere hulpverlening
  • Adviseren van directie en management over het voorkomen van ongewenst gedrag

Zoekt u een extern vertrouwenspersoon of wilt u sparren over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Jos_Jonkers012